Wies heeft met glans haar gezondheids-onderzoeken doorlopen, en vandaag als afronding van de aankeuring voor de fok de rasinventarisatie afgelegd.

Hierbij kijken meerdere keurmeesters of gedrag en uiterlijk wel rastypisch zijn. Op beide onderdelen scoorde Wies een A. Kortom een goede vertegenwoordigster van het ras.

We hopen natuurlijk dat ze die mooie eigenschappen door mag geven aan haar pups.