Wij verlangen geen kunstgrepen van onze honden. Voorop staat dat we evenwichtige en betrouwbare gezinshonden willen die een paar, voor ons essentiële commando’s opvolgen. Hoewel de eisen die we aan onze Entlebuchers stellen wel wat hoger zijn dan hetgeen we van onze Grote Zwitsers verwachten. Maar ongeacht het karakter en de vermogens van een hond is het voor iedere hond van belang dat de baas hun hondentaal spreekt. Ze zien ons immers als een wat vreemd gebouwde soortgenoot die, als het goed is, leider is van hun roedel. En als leider moeten we duidelijkheid bieden. Daarom is ons uitgangspunt gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag altijd en direct te bestraffen. Verder proberen we te voorkomen dat onze honden iets doen wat niet mag of iets niet doen wat wij wel willen.

Ook passen we consequent een aantal latente dominantieregels toe. Dat is bij ons inmiddels zo ingeburgerd dat het ons nauwelijks moeite kost en de honden toch duidelijk maakt wat hun plaats in het roedel is.

– Wij gaan als eerste door de deur / poort en komen ook als eerste weer binnen.
– Wij eten eerst pas daarna krijgen de honden hun voer. (Om te voorkomen dat ze in hun   enthousiasme ons omlopen, moeten ze bij de bak gaan zitten en mogen ze pas  beginnen   met eten na het commando ‘smakelijk’.)
– Wij gaan niet in op bedelen (om aandacht, om eten of wat dan ook).
– Wij gaan niet naar de honden toe om ze te aaien maar laten ze (al is het maar een klein   stukje) naar ons toe komen.
– Wij blijven letterlijk boven de honden en de honden mogen dan ook niet op de bank    liggen.
– En als de bezoekers meewerken, begroeten wij de visite voordat zij de honden aan-
halen.
– Een regel die bij het trainen van het commando ‘hier’ moeilijk toe te passen is maar wel    essentieel: loop niet achter de hond aan. ‘Hier’ blijft sowieso een moeilijk commando als    er andere honden in de buurt zijn want die zijn vaak toch net leukere speelmaatjes dan    wij. Daarom beginnen we dit commando wanneer de pup toch al onze kant op komt en de    kans op succes dus groot was. Vervolgens roepen we hem/haar alleen bij ons wanneer er    geen afleiding is en bouwen het langzaam uit.

Natuurlijk zijn er veel manieren om met je hond om te gaan maar bovenstaande passen bij ons en maken dat wij tot nu toe hele sociale en betrouwbare honden hebben gehad.