Op 10 november zijn Karel en Klasien 1,5 jaar geworden. Een mooie leeftijd om te laten onderzoeken hoe hun gewrichten zich ontwikkeld hebben. Hoewel geen van beiden tekenen van (groei)pijn heeft laten zien, is het toch een spannend moment: je weet immers niet wat je van binnen aantreft. Vandaag heeft de Raad van Beheer laten weten dat Karel en Klasien beiden HD-A hebben en ED-vrij zijn. Wij zijn uiteraard enorm blij met deze uitslagen; voor de honden zelf en voor ons als fokker.